EN  |     HE
מיזוגים ורכישות

תמיכה בפעילות מיזוגים ורכישות

CRG מציעה יעוץ באשר לתפקידי HR בבדיקת נאותות וניהול האינטגרציה של אחרי המיזוג,
וכן יכולה לבצע אותם עבור הלקוח

 

יעוץ לגבי משימות משאבי אנוש בתהליכי בדיקת הנאותות

 

ביצוע עבור הלקוח של משימות משאבי אנוש בתהליכי בדיקת הנאותות

 

יעוץ לתהליכי האינטגרציה של אחרי המיזוג (Post-Merger Integration)  

 

הדרכה ב"אינטגרציה בין תרבותית" לחברות שמעורבות במיזוג בין לאומי, כולל:

     - יעוץ להנהלת החברה לגבי האופן שבו רצוי לנהל מיזוג בין תרבותי

     - הדרכה בין תרבותית לצוותים חדשים שכוללים עובדים מתרבויות שונות

     - הדרכה למנהלים בניהול בסביבה בין תרבותית

 

לשאלות ומידע נוסף ניתן ליצור עימנו קשר