EN  |     HE

מיקור חוץ לתפקידים במשאבי אנוש

CRG מבצעת במיקור חוץ את התפקידים הנדרשים ביחידת משאבי אנוש בארגון, כגון ניהול משאבי אנוש, גיוס, הדרכה, שכר והטבות, ניהול relocation ופיתוח ארגוני.

 

שירותים אלה מתאימים, לדוגמה, במקרים של:

 

חברות קטנות ובינוניות הנמנעות מהעסקת מנהלים או אחראי תחומים ביחידת משאבי אנוש

 

חברות זרות שמקיימות פעילות עסקית בישראל וזקוקות לתמיכה בתחום ניהול משאבי אנוש

 

להחלפה זמנית של עובד או עובדת, כגון במהלך חופשת לידה

 

להובלת פרוייקט רחב היקף שאינו חלק מהפעילות השגרתית של יחידת משאבי אנוש (כגון הקמת אתר בחו"ל, בדיקת נאותות בתהליך רכישה, גיוס בחו"ל, relocation לקבוצה גדולה של עובדים...)

 

היקף הפעילות במיקור חוץ יכול להיות במשרה מלאה או חלקית, ויקבע בתיאום עם הלקוח.

 

לשאלות ומידע נוסף ניתן ליצור עימנו קשר