EN  |     HE

מיזם "בריחת המוחות"

מניעת הקצאת משאבי למחקר ופיתוח במהלך העשור האחרון גרמו לירידה מהארץ של אנשי מקצוע מעולים או במונח שאותו כולנו מכירים "בריחת המוחות".

 

גם כאן, כמו בהרבה מקרים נוספים, החליטו חברות פרטיות ויזמים מקומיים לנקוט בפעולות פרטיות על מנת להחזיר את מיצב המוחות ארצה. חברות .CRG (Israel) Ltd ו - HR Global Service


שמושבה בבוסטון, חברו למיזם משותף הפועל להשבתם של אנשי הייטק, ביוטק וכספים לשוק העבודה בישראל.

 

ברשות המיזם מאגר נרחב ומעודכן של קו"ח וידע מצטבר של עשרות השמות. הפעילות מתבצעת בעיקר בין שוק העבודה האמריקני לשוק העבודה הישראלי.

 

מעסיק יקר, אם ברצונך להיות שותף במיזם ציוני זה ובד בבד להעשיר את המשאב האנושי בחברתך בכוח אדם איכותי אנא פנה אלינו ואחד מנציגינו יצור איתך קשר בהקדם!