EN  |     HE

משאבי אנוש גלובליים/לקראת יציאה ממשבר הקורונה

בימים אלו עוסקות מדינות רבות וביניהן ישראל, ביציאה ממשבר הקורונה ובניסיון להחזיר את המשק לפעולה, לפחות חלקית.

קורפורט רסורסס גרופ (ישראל) בע"מ נשארה פעילה במהלך כל ימי המשבר והמשיכה לטפל באופן שוטף בעובדיה הזרים השוהים בישראל  ובמתן מענה לשאלות מחו"ל.

 

עם תחילת החזרה לשגרה (ובתקווה גדולה שהמגיפה לא תשוב אלינו...) אנו מבקשים להבהיר שהשירותים הבאים ממשיכים לפעול וביתר שאת:

 

- הגירה: ניתן להגיש בקשות חדשות לרישיונות עבודה ושהייה למומחים זרים בישראל. מומחינו יטפלו בבקשות בהתאם לנדרש כאשר חלק מהפעולות נעשות בצורה מקוונת. עיכובים עלולים להתרחש לקראת הביקור הנדרש בשגרירות/הקונסוליה של ישראל במדינה ממנה מגיע המומחה (כל שגרירות או קונסוליה פועלת לפי כללי אותה מדינה בה היא מצויה ולא תמיד הן פתוחות באופן סדיר) אך באופן כללי, התהליך מתבצע כרגיל. ניתן גם לטפל כרגיל בחידוש רישיונות שפג תוקפם. יש לצפות לתהליך קצת יותר מתמשך בשל מחסור בכ"א או הפרעות אחרות שעלולות להתרחש בשל המצב.

 

באשר להגשת בקשות לרישיונות עבודה לארצות חוץ עבור אזרחים ישראלים ואחרים – ניתן, אבל נא לבדוק איתנו ספציפית לגבי כל מדינה מבוקשת בשל מגבלות הקורונה בחו"ל.

 

מאחר והליך רישיון עבודה ושהייה כמעט בכל מדינה אורך בממוצע כחודשיים, כדאי לשקול הגשת בקשות חדשות בתקווה שעד למועד קבלת הרישיון ניתן יהיה כבר לטוס בין המדינות השונות.

 

שירותי העסקה: אין מניעה להמשך העסקה על ידינו של מומחים ישראלים עבור חברות זרות/ישראליות שמעוניינות בכך. בעיקרון גם אין בעיה בהעסקת עובדים (ישראלים וזרים) עבור חברות ישראליות בארצות חוץ ע"י עמיתינו מרשתות ההעסקה שם. איסוף המידע והמסמכים הנדרשים יתבצע במיילים או דואר שליחים והתיק יטופל עד תומו. באפשרותנו גם לדאוג לגיוס העובדים הנדרשים למשימות אלו.

 

מציאת דיור: אם וכאשר יגיעו מומחים זרים לישראל (לצערנו בשלב זה רק טיסות בודדות נוחתות כיום בישראל), ניתן כמובן להפעיל את שירות מציאת הדיור בהתאם להנחיות המקובלות בישראל. מספר האנשים המשתתפים בפועל בסקירת הבתים מצומצם כמובן למינימום ובהתאם לכללי שמירת המרחק וחבישת המסכות ע"י הנוכחים.

 

פתיחת חשבונות בנקים לעובדים זרים (Expatriates): התהליך מורכב מאוד לא בגלל הקורונה אלא בגלל כללי בנק ישראל המוכתבים לבנקים השונים. בעת כתיבת שורות אלו ניתן כבר להגיע לבנקים ולפתוח חשבונות בנק לאזרחים זרים.

 

רישום ברשויות: בעקרון אין בעיה ברישום  הנכסים ברשויות השונות וחיבורי הבית/דירה לרשתות התקשורת. חברתנו מסייעת לעובד הזר בביצוע מלא של פעילות זו. חלק מהפעולות נעשה "on line".

 

מציאת בתי ספר: אם נמצאים כאן עובדים זרים המעוניינים בתהליך – ניתן לביצוע. כך יהיה גם לאחר פתיחת הטיסות.

 

מידע, הדרכה, ייעוץ: ניתן בחופשיות באמצעות הטלפון, המייל, זום ועכשיו גם בפגישה אישית.

 

בשל המצב בישראל ובעולם, אנו ממליצים לברר עמנו טלפונית ובמייל כל שאלה שמתעוררת לפני שנוקטים צעדים שלא ניתן לבצעם. אנו לרשותכם בכל שאלה!

 

בריאות טובה לכולם!