EN  |     HE

סיוע בעזיבה

התוכנית האישית לסיוע בעזיבה עוזרת לעובד המועתק לעזוב נכס מושכר במאמץ מינימלי או בהתראה קצרה.

 

מטרת CRG, בעזרת שותפיה הגלובליים במתן הסיוע בעזיבה, היא למזער בכמה שיותר את העלות ללקוח (החברה ו/או העובד) תוך כדי מזעור הזמן והמאמצים הנדרשים מהעובד המועתק.

 

העזרה מותאמת באופן אישי לסיטואצית הדיור הספציפית אבל כוללת באופן כללי גם:

 

 ניהול מו"מ בקשר לסיום החוזה

 

 הודעה כתובה לסוכן הנדל"ן  ו/או לבעל הבית

 

 ניהול משא ומתן על החזר הערבות שניתנה לדמי השכירות

 

 ניתוק החיבורים השונים (חשמל, גז, אינטרנט, וכו')

 

 תיאום ניקיון הדירה/בית

 

 הפניית דואר נכנס למקום מגוריו החדש של העובד העוזב (היכן שניתן)

 

לשאלות ומידע נוסף ניתן ליצור עימנו קשר