EN  |     HE

פתרונות העסקה ברחבי העולם

בעזרת שותפינו ברחבי העולם, CRG מאפשרת ללקוחותיה פתרונות העסקה במצבים בהם אין ללקוח ישות משפטית מקומית שיכולה לשמש כ"מעסיק" במדינה הספציפית

 

הפתרון יכול להיות קבוע או זמני, עד שתוקם הישות המשפטית הנדרשת

 

לשאלות ומידע נוסף ניתן ליצור עימנו קשר