EN  |     HE

יעוץ אסטרטגי בניהול משאבי אנוש:
התאמת אסטרטגיית משאבי אנוש לאסטרטגיה העסקית

בניית תכנית אסטרטגית ותכנית עבודה למשאבי אנוש, חניכת מנהלי משאבי אנוש וגיבוש מדיניות HR בנושאים גלובאליים

 

בניית אסטרטגיית משאבי אנוש ותכנית העבודה שנגזרת ממנה

 

גיבוש מדיניות גלובאלית של שכר והטבות

 

גיבוש מדיניות גלובאלית ל- Relocation

 

תמיכה בקבלת החלטות לגבי אתרים לפעילות בחו"ל דרך ניתוח משתנים של חוקי העסקה ועלויות העסקה במדינות שונות

 

לשאלות ומידע נוסף ניתן ליצור עימנו קשר