EN  |     HE

רוסיה: רשימת משרות פטורות ממכסת רישיונות הגירה

בהתאם לצו מס' 1010 מ - 22.12.2009 ממשלת רוסיה פרסמה רשימת משרות למומחים זרים אשר פטורות ממכסת רישיונות העבודה השנתית. הכוונה היא שמומחים אלו אינם נכללים במכסה השנתית המותרת לחברות וניתן לבקש עבורם רישיונות עבודה ללא הגבלה.

להלן הרשימה:

 

 1. General Director of a Stock Joint Society
 2. General Director of an entity
 3. General Director Enterprise
 4. General Director General Sectors
 5. General Director of cross-industry science-technical complex
 6. General Director production association
 7. Director Department
 8. Director (Head) branch
 9. Director plant
 10. Director on economy
 11. Director of Representative Office
 12. Director factory
 13. Director (Chief, authorized) Sectors
 14. Director (Chief, Manager) Enterprise
 15. Director of the Company
 16. Director Stock Joint Society
 17. Director association
 18. Engineer for Data Protection
 19. Engineer on Automation and mechanization production processes
 20. President Association (Concern, Corporation, etc.) (socio-economic organization)
 21. Chairman Board
 22. Deputy Chairman Board

 

חברות שרוצות להעסיק זרים במשרות שונות מאלו אשר ברשימה לעיל, היו חייבות להגיש רשימות צפי לכוח עבודה זר לשנת 2010 לפני 1 במאי, 2009 ועל בסיס רשימות אלו, ממשלת הפדרציה הרוסית יצרה מכסות לרשיונות עבודה אשר יחולקו בין החברות השונות.

על החברת המעוניינות לזכור שגם השנה יש להגיש רשימות כאלו עד 1 במאי, 2010 לתכנון שנת 2011.

שלטונות רוסיה טרם הודיעו אם המכסות כבר חולקו בין החברות השונות.

שותפינו המקצועיים ברוסיה, חברת Move One, עוקבים אחרי המצב ויפרסמו מדי פעם הודעות בנושא. בכל שאלה וברור אנא פנו למשרדנו כדי שנוכל לתת לכם תשובה מפורטת ומלאה בנושא.

מידע זה ניתן באדיבות שותפינו, Move One Relocation