EN  |     HE

הגברת האכיפה של דיני ההגירה בכניסה לישראל

רשות ההגירה הישראלית הודיעה לאחרונה על מספר צעדים שבכוונתה לנקוט עם תחילת שנת 2010.

 

בין היתר, בכוונתה לערוך בדיקות במשרדי חברות ומפעלים על מנת לוודא שהם עומדים בדרישות חוקי העבודה (ביחס לעובדים זרים, כמובן) וההגירה בישראל. כמו-כן, תוגבר האכיפה במעברי הגבול ויועלו משמעותית האגרות הכרוכות בתהליך בקשה לאשרת עבודה או הארכתה.

 

אין צורך להיכנס לפאניקה. אם פעלתם נכון בתחילת הדרך ובצעתם את התהליך בדרך נכונה ועם אנשי מקצוע בתחום, סביר להניח שחברתכם עומדת בדרישות החוק, אך חשוב שתהיו ערניים לנושא ותבדקו עצמכם מחדש.

  1. בדיקות פתע במשרדי החברות - הבדיקות ייערכו בחברות ובמפעלים בכל הארץ, ככל הנראה ללא התראה ארוכה מאוד לפני ביצוע הבדיקה (אם בכלל). המפקחים של רשות ההגירה יוודאו, בין היתר, את קיומן של אשרות המתאימות למבקרים עסקיים ולעובדים זרים של החברה, קיומם של הסכמי העסקה לכל עובד זר ועמידתם בדרישות החוק, קיומו של ביטוח רפואי לכל עובד זר, תשלום שכר מתאים (אותו שכר שהוצהר עליו בבקשה להיתר העסקה; בכל במקרה של מומחה זר מדובר בשכר שלא נופל מכ- 16,000 ¤ - פעמיים השכר הממוצע במשק), וכן סידורי לינה למומחים הזרים.

    מעסיק ומנהלים בחברה שלא יעמדו בדרישות החוק עלולים להיות חשופים לתביעות פליליות ואזרחיות ויתכן שהמעסיק לא יקבל היתר העסקה לעובדים זרים אחרים שיבקש להביא לישראל בעתיד.

    המלצתנו היא לבצע ביקורת פנימית בחברה על מנת לוודא עמידה בתנאי החוק, ובפרט כי המידע האמור זמין, מסודר ומרוכז.

  2. בדיקות במעברי הגבול תתהדקנה - עובדים זרים ומבקרים עסקיים עלולים להיות מעוכבים במעברי הגבול ולהיחקר אודות מעשיהם וכוונותיהם בישראל. יש לוודא תמיד כי הזר המגיע לחברה בישראל מחזיק באשרה המתאימה.

  3. העלאת אגרות ממשלה - אגרת המעסיק בבקשות לאשרת עבודה ו/או הארכתה הוכפלה החל מינואר 1/1/2010 ועומדת כיום ע"ס -8,860 ¤! (במקום - 4,430 ¤). בנוסף הועלו אגרות אחרות הכרוכות בתהליך. פטור ממתן אגרה עדיין קיים אך רק במקרים חריגים, של זרים שישמשו כמנהלים בכירים בחברה.

הכותב הינו עורך דין, ממשרד עו"ד דותן כהן, המתמחה בדיני ההגירה בישראל, ארה"ב אוסטרליה ומדינות נוספות. המשרד הינו משרד נישה המלווה חברות ישראליות וגלובאליות רבות במתן אשרות עבודה למומחים זרים במגזר העסקי.

 

ליצירת קשר: 03-753-4000 | ISRlegal@Relocation-Law.com