EN  |     HE

סקר העלאות השכר - ORC Worldwide

ORC Worldwide - סקר העלאות השכר (עובדים מקומיים) הצפויות ברחבי תבל במהדורת סתיו 2009 יצא לאור!


מדובר בכלי הכרחי לכל הארגונים להם חברות בת ומשרדים ברחבי תבל והעוסקים כרגע בתכנון השכר והתקציב לשנת 2010.

 

191 חברות רב-לאומיות סיפקו מידע לסקר זה עבור 129 ארצות ברחבי תבל.

 

הארצות המשתתפות אורגנו בשבע חטיבות אזוריות:

 • אפריקה

 • אירופה (האיחוד האירופי)

 • אירופה (הארצות שאינן חלק מהאיחוד האירופי)

 • המזרח הרחוק ואסיה פסיפיק

 • אמריקה הלטינית

 • המזרח התיכון ותת היבשת ההודית

 • צפון אמריקה והקריביים

בסקר מיוצגות 8 קבוצות תעשייה (סקטורים):

 • בנקאות, ביטוח ושירותים פיננסיים

 • מחשבים, תוכנה, טלקומוניקציה והי-טק

 • מוצרי צריכה (יצור, קמעונאות וסיטונות)

 • אלקטרוניקה, תעופה וחלל, תעשיה כבדה ותעשיית הרכב

 • אנרגיה, כימיקלים, נפט, גז ומכרות

 • מדעי החיים (ביו-טק, מכשור רפואי, פרמצבטיקה)

 • מלכ"רים

 • תעשיות אחרות

המידע נאסף מול 3 קטגוריות של עובדים:

 • ניהול בכיר

 • מנהלים ומומחים

 • פקידים, אנשי אדמיניסטרציה ואנשי תמיכה

המהדורה הבאה של סקר ה - LNSIS  (אביב 2010) תצא לאור בחודש מאי 2010 ואילו איסוף
המידע יתחיל במהלך חודש מרס.

בשאלות ובקשת מידע ומחירים - אנו פנו למשרדנו בטלפון 09-9576996
או דוא"ל: doron.neev@crg-ltd.co.il