EN  |     HE

Corporate Resources Group (Israel) Ltd/Israel-India Emerging Opportinites

חברת .Corporate Resources Group (Israel) Ltd הוזמנה להשתתף באירוע מטעם שגרירות הודו בישראל ובנק (State Bank of India (SBI, אחד הבנקים ההודים הגדולים אשר לו נציגות בישראל.

 

הכנס התקיים ביום חמישי,  8 בפברואר, במלון שרתון בתל אביב בהשתתפות נציגי השגרירות והבנק ועשרות אנשי עסקים הפועלים או מתכוונים לפעול בהודו.

 

הסמינר נפתח בדברי ברכה של מנכ"ל State Bank of India , מר R. Shailesh Unnithan השוהה כבר מספר שנים בישראל (לבנק סניף פתוח לציבור באזור בורסת היהלומים ברמת גן) ושל סגן שגריר הודו בישראל, Dr. Anju Kumar.

 

מנכ"ל הבנק ההודי הציג לקהל המשתתפים את שירותי הבנק הניתנים כאן בישראל לאלו הפועלים בהודו או מתכוונים להיכנס לפעילות כזאת.

סמנכ"ל הבנק מר Vishal Gupta הציג לקהל את תמונת המצב ההודית בהזדמנויות עסקיות בתחום האנרגיה המתחדשת (רוח ושמש) וכן במוצרי פארמה ומיכשור רפואי.

 

נציגים אחרים של הבנק שהגיעו לישראל במיוחד לרגל האירוע הציגו מערכי סקטורים נוספים וכן את מערך הטכנולוגיה של הבנק עצמו.

 

יאמר לשבחה של שגרירות הודו שאיננה חוסכת במשאבים להבאת אורחים עסקיים מתחומים וסקטורים שונים, כמו גם ממדינות שונות ברחבי התת-יבשת ההודית על מנת להציג לישראל הקטנה את האפשרויות הרבות הטמונות בשוק ההודי והיא מקיימת כנסים מקצועיים רבים לטובת המתעניינים בישראל.

 

חברת .Corporate Resources Group (Israel) Ltd ערוכה באמצעות עמיתיה ברחבי תת היבשת ההודית לסייע לכל חברה ישראלית הזקוקה לעזרה בהעברה נכונה של עובדים להודו (בניית חבילות השכר וההטבות בהתאם לדרישות החוקים והכללים המקומיים, רישיונות עבודה, קליטה במקום וסיוע במציאת מגורים וחינוך לילדים). אנו מסייעים גם בגיוס עובדים מקומיים בהודו וכן במטריית העסקה לאותן חברות שאינן מעוניינות בשלב זה לפתוח נוכחות משפטית בהודו.

 

הנכם מוזמנים לפנות למשרדנו בנושאים אלו.