EN  |     HE

ניוד גלובלי אל ומישראל בעין הסערה - הכנס העשירי של ה - FEM

לקוחות ועמיתים יקרים,

מחדשים את הזמנתנו לכנס העשירי של ה – FEM לאחר שנאלצנו לצערנו לבטל את הקודם.

 

ניוד גלובלי אל ישראל וממנה בעין הסערה

 

כל פרטי האירוע נמצאים בהזמנה המצורפת – אנא עיינו והפיצו בין אנשים בארגונכם שעשויים להיות מעונינים בנושאים בהם נדון.

אנו מבקשים להדגיש שההשתפות בארוע הינה ללא תשלום!

בשל מספר המקומות המוגבל לצערנו, מתבקשת הרשמה מראש.

 

אנא הרשמו באתר ה– FEM

 

או במשרדנו:
טלפון: 09-9576886

נייד: 054-4944017
מייל: doron.neev@crg-ltd.co.il

 

לחצו להגדלה