EN  |     HE

אשרות עבודה ושהייה (Immigration Services)

CRG נעזרת במומחיותה בכדי להתגבר על מורכבויות תהליכי ההגירה והאשרות המקומיים על מנת שתוכל לספק תכנית ניהול הגירה כוללת לעובד המועתק.

 

למרות שתהליך בקשת האשרה משתנה בהתאם למדינות המוצא והיעד, CRG עושה כמיטב יכולתה להבטיח שהדרישות הקריטיות הבאות ייענו בדרך ובמסגרות זמן יעילות:

 

 ייעוץ בנוגע לדרישות יעד ההגירה: אישורי עבודה, אישורים מותנים וכד'

 

 ייעוץ בנוגע לתהליך הבקשה והמסמכים הדרושים להגשת הבקשה

 

 הרכבת המסמכים, הכנת הבקשה והצגתה בפני הרשות המתאימה

 

 קשר רציף עם הלקוח והעובד המועתק על מנת להבטיח שכל הצדדים יהיו מיודעים למתרחש  בזמן תהליך האישור לבקשה (הלקוח והעובד המועתק יתודעו ברגע שהאשרה ו/או אישור העבודה יונפקו)

 

 ביקור במשרדי הרשויות המתאימות בארץ היעד והשגת האישורים והמסמכים הסופיים הרלוונטיים  לדרכונים של העובד ומשפחתו

 

CRG נעזרת במיטב משרדי עורכי הדין או משרדי הרילוקיישן במדינות שונות בכדי לקבל את השירותים הטובים והראויים ביותר בנושא מורכב זה.

 

לשאלות ומידע נוסף ניתן ליצור עימנו קשר